หน้าหลัก

Filter By

ให้ทุกทางเข้า-ออกมีความปลอดภัยและทันสมัยด้วย Hotel Lock

Hotel Lock

Hotel Lock

ให้ทุกทางเข้า-ออกมีความปลอดภัยและทันสมัยด้วย Hotel Lock

ให้ทุกทางเข้า-ออกมีความปลอดภัยและทันสมัยด้วย Hotel Lock : มีระบบบันทึกเข้า-ออกของผู้พักอาศัย ทั้งแบบคีย์การ์ดและแบบลายนิ้วมือรวมถึงการสั่งงานผ่าน Application บนมือถือ

THB8,800.00

ZKTeco Hotel Lock รุ่น LH4000

• With advanced 13.56mhz MIFARE-1 card technology

• American standard mortise with 5 latches

• Zinc Alloy housing with bright chrome finish (only outdoor unit)

• With professional hotel lock management software - single click install

• Audit trail records the latest 224 lock transactions

• With warning beeps in low battery power

• Backset is 70 mm

THB8,200.00

ZKTeco Hotel Lock รุ่น LH5000

• With advanced 13.56mhz MIFARE-1 card technology

• American standard mortise with 5 latches

• Zinc Alloy housing with bright chrome finish (only outdoor unit)

• With professional hotel lock management software - single click install

• Audit trail records the latest 224 lock transactions

• With warning beeps in low battery power

• Backset is 70 mm

THB5,800.00

ZKTeco Hotel Lock รุ่น LH2600

• With advanced 13.56mhz Mifare-1 card technology

• American standard mortise with 5 latches

• Stainless steel housing with the color of golden and silver

• With professional hotel lock management software - single click install

• Audit trail records the latest 224 lock transactions

• With warning beeps in low battery power

• Backset is 70 mm