รายการสินค้า

Information

ผู้ผลิต

สินค้าราคาพิเศษ

ผู้จัดหาสินค้า

คำศัพท์เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด CCTV

          CCTV ย่อมาจากคำว่า Close Circuit Television หรือ โทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ดูภาพจากกล้องวงจรปิด (เฉพาะภายในกลุ่มของตัวเอง) ซึ่งตรงกันข้าวกับระบบ Broadcast TV หรือโทรทัศน์แบบแพร่ภาพ ที่เปิดให้คนทั่วไปที่มีเครื่องรับสัญญาณภาพสามารถรับชมได้ โดยคำว่า วงจรปิดมาจากหลักการของไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คือ ไฟฟ้าครบวงจร หรือเปิดอยู่ตลอกเวลา

          Auto Iris คือ ระบบเลนส์กล้อง ที่มีความสามารถในการปรับรูรับแสงอัตโนมัติ เพื่อให้มีระดับแสงตามสภาพแวดล้อมทำให้ภาพที่ได้รับมีระดับความสว่างของแสงที่ถูกต้องและแม่นยำฃ

          BLC ย่อมาจากคำว่า Back Light Compensation คือ การชดเชยแสงทั้งภาพ เพื่อให้วัตถุที่สนใจในภาพได้รับค่าความสว่างจนสามารถมองเห็นรายละเอียดได้ โดยไม่สนใจวัตถุที่อยู่รอบนอก หรือที่ช่างภาพเรียกว่าการชดเชยแสงนั้นเอง ข้อเสียของการชดเชยแสงแบบนี้คือ จะมองเห็นรายละเอียดของวัตถุที่เราสนใจ แต่จะสูญเสียรายละเอียดในส่วยอื่นที่สว่างไป

          BNC เป็นหัวต่อของสายเคเบิ้ลที่ใช้ในระบบกล้องวงจรปิดซึ่งเป็นอุปการณ์ที่สำคัญสำหรับการส่งสัญญาณผ่านสาย เนื่องด้วยต้องส่งผ่านกำลังงานให้ได้สูงสุดโดยที่ไม่สูญเสียกำลังส่ง (Mismatch loss) ในการเชื่อมต่อสาย เรามักจะมองข้ามความสำคัญตรงจุดนี้ โดยมองแค่ตัวสายสัญญาณว่าดีมากน้อยอย่างไร ทำให้มองข้ามหัวต่อ BNC ไป

          Day & Night คือ ระบบของกล้องวงจรปิด ที่สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งกล้องวงจรปิดต้องการแสงเพียงเล็กน้อยเพื่อให้กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้ และเมื่อถึงตอนกลางคืนกล้องวงจรปิดได้รับเสียงน้อยมากๆ ก็จะเปลี่ยนภาพ เป็นโหมด ขาว-ดำ หรือเรียกอีกอย่างว่า อินฟาเรดโหมด ข้อดีคือ กล้องวงจรปิด Day & Night มีระยะทางที่จับภาพได้ไกลขึ้น จ้อเสียคือ ไม่สามารถจับภาพในที่มืดสนิทได้

          DVR(Digital Video Recorder) และ NVR (Network Video Recorder) คือ เครื่องบันทึกภาพแบบดิจิตอล ใช้บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้ โดยบันทึกลงฮาร์ดดิสก์ หรือหน่วยความจำภายในอุปกรณ์เอง แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

1.       Analog / Digital คือ การทำงานแบบอนาล็อกเป็นดิจิตอล เช่น กล้องวงจรปิดที่วงจรสัญญาณเป็นอนาล็อกต่อเข้ากับเครื่องบันทึกภาพที่เป็นระบบดิจิตอล (DVR)

2.       Digital / Digital คือ การทำงานแบบดิจิตอลเป็นดิจิตอล เช่น กล้องวงจรปิดที่เป็นกล้อง Network Camera หรือเรียกว่า กล้องไอพีต่อเข้ากับเครื่องบันทึกภาพที่เป็นระบดิจิตอลผ่านเครือข่ายโปรโตคอล TCP/IP(NVR) 

          Frame rate คือความเร็วในการแสดงภาพในหนึ่งหน่วยวินาที เป็น FPS (Frame per second) หรือ เฟรมเรทต่อวินาที ถ้าคุณสมบัติในการบันทึกเป็น 25 FPS ต่อ 1 กล้อง แสดงว่าภาพที่ได้จะเป็นภาพต่อเนื่อง เวลาดูย้อนหลัง โดยระบบ PAL ใช้เฟรมเรท 25 FPS (ที่ใช้ในประเทศไทย) ระบบ NTSC ใช้เฟรมเรท 30 FPS

          Horizontal Resolution คือ ความละเอียดของกล้องตามแนวนอนมีหน่วยวัดป็น TV Line (เส้น) มีหลายแบบให้เลือก โดยมีความละเอียดตั้งแต่ 320,380,420,480,520,580,620 TV Line หรือมากกว่าแล้วแต่เทคโนโลยีของแต่ละบริษัทหรือโรงงานผู้ผลิต โดยยิ่งตัวเลขมากความชัดเจนของภาพก็ยิ่งมากตามไปด้วย

          Pixels เป็นตัวเลขแสดงจำนวนจุดที่แสดงสีของข้อมูลภาพแบบดิจิตอล โดยสัมพันธ์กับขนาดของหน้าจอที่แสดงผล และสัมพันธ์กับขนาดของความละเอียดตามแนวนอนของกล้อง (Horizontal Resolution) กว้าง x ยาว ตัวอย่างเช่น 520 TV Line PAL: 795(H) x 596(V) โดยจำนวนตัวเลขของค่า Pixel ทำให้สีของภาพที่แสดงมีความสวยงามขึ้นมากน้อยตามค่าของ Pixels

          Image Sensor เป็นอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ที่ติดกับตัวกล้อง มีหน้าที่เปลี่ยนแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้ามีขนาดตั้งแต่ 1/4,1/3,1/2 และ 1 นิ้ว เป็นต้น

          White balance เป็นการปรับสมดุลของแสงสีขาว เนื่องจากสายตาของมนุษย์มีความสามารถในการปรับการรับรู้สีตามสภาพแสงที่เปลี่ยนไป เช่น ถ้าเรามองกระดาษสีขาวใต้แสงแดด จะเห็นว่ากระดาษเป็นสีขาว แต่พอย้ายมามองในร่มก็จะเห็นต่างไปจากตอนแรก แต่หลังจากนั้นตาเราจะปรับการรับรู้กระดาษให้กระดาษแผ่นนั้นเป็นสีขาว ดังนั้นกล้องงวจรปิดจึงต้องมีโหมด White Balance Auto เพื่อทำการปรับสีให้เป็นสีขาวตามจริงโดยอัตโนมัติ

          Motion Detect เป็นระบบการบันทึกภาพแบบตรวจจับความเคลื่อนไหว กล่างคือ Motion Detect ของระบบกล้องวงจรปิด ทำงานโดยอาศัยความศัยความแตกต่างของภาพสองภาพโดยอาศัยการเปรียบเทียบ Pixel เดิมกับจำนวน Pixel ที่เปลี่ยนไป ที่ตำแหน่งเดียวกัน

          IP Camera เป็นกล้องวงจรปิดชนิดหนึ่งที่แปลงสัญญาณ video เป็นสัญญาณ digital ดังนั้น ตัวกล้องต้องเชื่อมต่อกับระบบ Network โดยกล้องแต่ละตัวจะมี IP Address เฉพาะตัว

          Illumination หมายถึง ค่าความสว่างของแสงที่จะทำให้กล้องสามารถทำงานได้และสามารถมองเห็นภาพได้มีค่าเรียกเป็น Lux ถ้าค่า Lux ยิ่งน้อยถือว่ากล้องตัวนั้นสามารถจับภาพในที่แสงน้อยได้ดี ถ้าให้ 1 Lux เท่ากับปริมาณแสงสว่างของเทียน 1 เล่ม ถ้าหากค่าน้อยกว่านี้แสดงว่ากล้องสามารถจับภาพได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งค่า Lux ก็ขึ้นอยู่กับเลนส์ด้วย เช่น 0.5 Lux,F1.4 คือ min. Illumination ต่ำสุดที่ Is 0.5 เมื่อใช้เลนส์ที่ F1.4 และถ้าค่า F เพิ่มขึ้นเป็น F2.0 ก็จะมีค่า Lux น้อยลง เพราะระยะโฟกัสในการรับแสงเพิ่มขึ้นทำให้รับแสงได้เพิ่มขึ้นค่า Lux ก้จะน้อยลง 

          PAL (Phase Alternating Line) เป็นมาตรฐานการแสดงภาพ โดยมีค่าแสดงภาพแนวนอน 625 เส้น และเส้นทางแนวตั้ง 50 เส้น ความถี่จำนวน 25 ภาพต่อวินาที มีการแยกแบนด์วิธระหว่างสัญญาณภาพและเสียง ประเทศที่ใช้มาตรฐานนี้ เช่น ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และประเทศแถบยุโรป เป็นต้น ปัจจุบันในบ้านเราจะใช้ระบบนี้ทั้งหมด

PTZ (Pan/Tilt/Zoom)

Pan = ส่าย ซ้าย-ขวา

Tilt = ก้ม เงย

Zoom = การซูม / ขยายภาพ ให้มองเห็นระยะไกลได้ชัดขึ้น

          TCP/IP (Transmission Control Protocol)/ (Internet Protocol)เป็นชุดของรูปแบบที่ใช้ในการสื่อสารผ่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้สื่อสารจากต้นทางไปปลายทางโดยผ่านเครือข่าย และสามารถหาเส้นทางที่ส่งข้อมูลไปได้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลจะถูกตัดออกเป็นส่วนๆ เรียกว่า Packet แล้วจ่าหน้าไปยังผู้รับด้วยการกำหนด IP Address อย่างเช่น การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น

          WDR (Wide Dynamic Range) เป็นการที่กล้องถ่ายภาพซ้อนกัน 2 ภาพ ในเวลาเดียวกัน ภาพหนึ่งภาพถ่ายในสภาวะปกติ ส่วนอีกภาพถ่ายให้มีความสว่างมากกว่าปกติ แล้วนำภาพที่ได้มาซ้อนกัน ทำให้ภาพมีรายละเอียด คือส่วนที่มืดก็ดึงภาพให้สว่างขึ้น ส่วนที่สว่างเกินไปก็ดึงให้รายละเอียดกลับคืนมา ทำให้มองเห็นรายละเอียดภาพ ซึ่งส่วนใหญ่กล้อง WDR จะใช้มากในสภาพย้อนแสง คือ แสงจากฉากหลังสว่างกว่าวัตถุที่เราสนใจ ซึ่งจะทำให้วัตถุนั้นมืดกว่าปกติ เราจึงต้องติดกล้อง WDR เพื่อแก้ไขปัญหา

          Noise เกิดจากที่เซลรับอสงในแต่ละจุดบน Image Sensor ไม่สามารถผลิตสีเท่ากันได้แม้จะได้รับแสงเท่ากัน ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น พื้นที่รับแสงในแต่ละจุดบนอิมเมจเซ็นเซอร์มีขนาดไม่เท่ากัน อัตราการสร้างกระแสไฟฟ้าในแต่ละเซ็นเซอร์ไม่เท่ากัน มีสัญญาณรบกวนในระบบการส่งผ่านข้อมูล หรือความร้อนที่ตัวเซ็นเซอร์ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นเองโดยที่ไม่ได้รับแสง เป็นต้น ส่วนสาเหตุของการเกิด Noise เป็นข้อจำกัดทางเทคโนโลยีในการผลิตอิมเมจเซ็ฯเซอร์ในปัจจุบัน เมื่อการพัฒนาเซ็นเซอร์รุ่นใหม่จึงทำให้ได้ภาพที่มี Noise ต่ำกว่าเซ็นเซอร์รุ่นเก่า กล้องรุ่นใหม่ที่ใช้เซ็นเซอร์รุ่นใหม่จึงให้ภาพที่ดีกว่ารุ่นเก่า

          Data Rate หรือ Bit Rate คือ อัตราข้อมูล เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณข้อมูลของวิดิโอ (ที่ถูกเก็บไว้ในไฟล์หรือในสื่อบันทึกต่างๆ) ต่อความยาววิดีโอ 1 วินาที โดยมักจะอยู่ในรูป กิโลบิท / วินาที (Kbps) หรือ บิท / วินาที (Mbps) ปริมาณข้อมูลนี้จะขึ้นจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งขนาดเฟรม, เฟรมเรท และวิธีบีบอัดข้อมูล