รายการสินค้า

Information

ผู้ผลิต

ผู้จัดหาสินค้า

มาตรฐาน ONVIF

          ONVIF ย่อมาจาก Open Network Video Interface Forum คือองค์กรในภาคของอุตสาหกรรม หรือก็คือแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น และความรู้ต่าง ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางด้านกายภาพ หรือเรียกอีกอย่างว่า มาตรฐานของการสื่อสารระหว่าเครือข่ายอุปกรณ์วิดีโอ (IP Based physical security ) ซึ่งองค์กรพยายามพัฒนาให้เป็นไปในรูปแบบหลักสากล ซึ่งเป็นการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการของกลุ่มบริษัทหรือองค์กรไม่หวังผลกำไร  มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบรักษาความปลอกภัยโดยเครือข่ายทาง ภารกิจหลักก็คือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและใช้มาตรฐาน ONVIF เพื่อสร้างหรือกำหนดแนวทางสำหรับการอินเทอร์เฟสของกล้องวงจรปิดระบบเครือข่ายทั่วโลกหรือก็คือสร้างมาตรฐานสำหรับ IP Cameraผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมาย ONVIF สามารถที่จะสื่อสารกับอีกฝ่ายให้เข้าใจตรงกันได้

          สำหรับหน่วยงานที่ริเริ่มการจัดตั้ง ONVIF นั้น เป็นการรวมตัวกันระหว่าง AXIS Communication, Bosh และ Sony โดยจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน ปี 2008 ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการพัฒนามาตรฐานระดับโลกของอินเทอร์เฟสในกลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera ปัจจุบัน มีบริษัทที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกรวมทั้งหมด 295 บริษัททั่วโลก สามารถแบ่งได้ 3 ประเภทหลักๆ ดังต่อไปนี้

1.สมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Members)

2.สมาชิกประเภทการสนับสนุน (Contributing Members)

3.สมาชิกประเภทผู้ใช้ (User Members)

          โดย ONVIF มีความมุ่งหมายที่จะนำ IPBased physical security ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในตลาด Security และด้วยคุณสมบัติของ ONVIF จึงสามารถยืนยันได้ว่า IPBased physical security จะสามารถทำงานร่วมกันได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงผู้ผลิตว่ากล้องวงจรปิดนั้นต้องมาจากยี่ห้อดียวกัน

จุดยืนของ ONVIF

มีหลายเหตุผลที่จะทำให้ ONVIF สามารถเติลโตได้อย่างรวดเร็ว สามารถดูได้จากความสำคัญดังต่อไปนี้

          เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ONVIF นั้นเปิดกว้างให้กับทุกบริษัทหรือกลุ่มต่างๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมกับองค์กร โดยเป็นองค์กรอิสระที่ไม่หัวงผลกำไร ที่มีเป้าหมายคือสร้างมาตรฐานของ IPBased physical security ให้เป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก 

          เน้นความสำคัญไปที่ความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง ONVIF จะเป็นผู้ดูแลการขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของผู้ผลิต ซึ่งยังมีมากกว่าข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่อประสานข้อมูล เพื่อให้การทำงานร่วมกันประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยผู้ผลิตต้องมีหนทางในการพิสูจน์วิธีการสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นการยืนยันว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของพวกเขาถูกต้องตรงตามที่ระบุเอาไว้ โดย ONVIF จะช่วยทำให้เป็นไปได้โดยการให้ทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ทดสอบเครื่องมืออุปกรณ์ และแสดงโครงสร้างกระบวนการตามรูปแบบที่ถูกต้อง

          เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้เร็ว ONVIF มีความแน่ใจว่าองค์กรจะสามารถเจริญเติบโตและเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสบความสำเร็จในเรื่องของจำนวนสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาและมีแนวทางในอนาคตร่วมกัน โดยขั้นแรกจะเน้นไปที่โครงการเป็นส่วนสำคัญ และได้มีการจัดโครงการตัวอย่างสู่สาธารณะ เมื่อตอนสิ้นปี 2008 หลังจากนั้นจึงได้เกิดการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา 5 กลุ่ม เพื่อช่วยในการพัฒนาโครงการต่อไปในอนาคต ทำให้สมาชิกได้รับการพัฒนาให้สินค้ามีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ ONVIF เพิ่มเติมได้ที่ www.onivf.org

สนใจติดตั้งกล้องวงจรปิดCCTV www.prosecure88.com โทร  02-970-5865,082-444-5171