รายการสินค้า

Information

ผู้ผลิต

ผู้จัดหาสินค้า

มาตรฐาน IP – Ingress Protection Ratings

มาตรฐาน IP – Ingress Protection Ratings คือ มาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถ ในการป้องกันสิ่งของที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในอุปกรณ์ ดั้งต่อไปนี้ Router, IPCamera,Access Point, กล้องวงจรปิด และ Smartphone มันคือสิ่งที่บ่งบอกความสามารถของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่รับการป้องกันจาก สิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งแปลเป็นความทนทานของอุปกรณ์
มาตรฐานนี้ นี้ถูกพัฒนา European Committee For Electro Technical Standardization (CNELEC) (NEMA IEC 60529 Degrees of Provided by Enclosures – IP Code )ซึ้งระดับการป้องกันจะขึ้นอยู่ด้วยสองหลักด้วยกันซึ้งหลักแรกของ ตัวเลข คือการป้องกันของแข็ง และ หลักที่สองคือ การป้องกันของเหลว

ความหมายของตัวเลขของแต่ละหลัก

มาตราฐานIP68

หลักแรก คือ

ถ้าเป็นตัวเลข ขึ้นด้วย 0 หมายถึงจะไม่มีการป้องกันอะไรเลย

เริ่มต้นตัวแรกเป็น 1 หมายถึง มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มิลลิเมตร ขึ้นไป

เริ่มต้นตัวแรกเป็น 2 หมายถึง มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มิลลิเมตร. ขึ้นไป

เริ่มต้นตัวแรกเป็น 3 หมายถึง มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มิลลิเมตร ขึ้นไป

เริ่มต้นตัวแรกเป็น 4 หมายถึง มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 1  มิลลิเมตร ขึ้นไป

เริ่มต้นตัวแรกเป็น 5 หมายถึง มีการป้องกันจากฝุ่นละออง แต่ต้องเป็นฝุ่นละอองของสารที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์

เริ่มต้นตัวแรกเป็น 6 หมายถึง มีการป้องกันจากฝุ่นละอองของสารที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อนหรือเป็น อันตรายได้

หลักที่สอง คือ

เริ่มต้นตัวแรกเป็น 0 หมายถึง ไม่มีการป้องกัน ของเหลวใดๆได้เลย
เริ่มต้นตัวแรกเป็น 1 หมายถึง การป้องกันน้ำหยดลงมาเป็นแนวดิ่ง
เริ่มต้นตัวแรกเป็น 2 หมายถึง การป้องกันหยดน้ำลงมากระทบทำมุม 15 องศาจากแนวดิ่ง
เริ่มต้นตัวแรกเป็น 3 หมายถึง การป้องกันหยดน้ำลงมากระทบทำมุม 60 องศาจากแนวดิ่ง
เริ่มต้นตัวแรกเป็น 4 หมายถึง การป้แองกันน้ำได้รอบทิศทาง แต่ไม่สามารถลงน้ำได้
เริ่มต้นตัวแรกเป็น 5หมายถึง การป้องกันจากสายน้ำ ได้รอบทุกทิศทาง แต่ไม่สามารถลงน้ำได้
เริ่มต้นตัวแรกเป็น 6 หมายถึง การป้องกันสายน้ำ ที่มีแรงคล้ายๆกับน้ำทะเลได้ แต่ไม่สามารถเอาลงน้ำได้
เริ่มต้นตัวแรกเป็น 7 หมายถึง การป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำได้แต่ไม่สามารถลงไปในที่น้ำลึกๆได้
เริ่มต้นตัวแรกเป็น 8 หมายถึง การป้องกันจาก ผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มน้ำได้ และลงน้ำลึกได้ ไม่เกิน 1.9 เมตร
ได้ไม่เกิน 30นาทีถ้ากว่าที่กำหนดอาจจะทำให้อุปกรณ์เสียได้

ยกตัวอย่างอุปกรณ์ กล้อง prosecure88

รุ่น Hikvision DS-2CE16D1T-IT3

Hikcision DS-2CE16D1T-IT3

สเปคกล้อง
2 Mrgapixel – performance Cmos
Analog HD out,up to 1080P resolutiom
True Day / Night ,Smart IR
EXIR technology ,upto 40 mIR distance
IP66 weatherproof
OSD Menu
Up the Coax ( HikVision- CProtocol)
ที่เราได้ทำการ ขีดเส้นใต้เอาไว้ ในตัวอย่างคือกล้องรุ่งนี้ป้องกัน IP66 คือ ป้องกันฝุ่นที่มีขนาดเล็กและหนาแน่นได้และป้องกับน้ำที่ขนาดเม็ดใหญ่หรือฝนตกหนักได้ดี
มือถือภายในปัจจุบัน ก็ใช่ ระบบป้องกันน้ำ IP68 เช่น มือถือ ยี่ห้อ Samsung S8

galaxys8IP68

มือถือ  Samsung ที่มีคุณสมบัติ กันน้ำตามาตรฐาน IP 68   จึงทนทานต่อฝุ่นละอองและสามรถอยู่ในใต้น้ำลึกได้ 1.5 เมตรได้นาน 30 นาที
มาตรฐาน IP หรือ Ingress Protection Ratings ใช้กันอย่างแพร่หลายภายในปัจจุบัน หลายๆอุปกรณ์ ก็มีระบบนี้ขึ้นมาเพื่อ จะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทนต่อ ฝุ่นละอองและ สามารถกันน้ำได้ ทำให้ อุปกรณ์ของเราใช่ได้นานมาก ยิ่งขึ้น