รายการสินค้า

Information

ผู้ผลิต

ผู้จัดหาสินค้า

ความหมายของ Hard dirsk

ภายใน Hard disk

hard disk หรือจานบันทึกแบบแข็ง คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุข้อมูลแบบไม่ลบเลื่อน มีลักษณะเป็นจานโลหะที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กซึ้งหมุนอย่างรวดเร็วเมื่อทำงาน การติดตั้งเข้ากับคอมพิวเตอร์สามารถทำได้ผ่านการต่อเข้ากับ แผงวงจรหลัก ที่มีอินเตอร์เฟซ แบบขนานPATA,แบบอนุกรมSATA และ แบบเล็ก SCSI ทั้งยังสามารถต่อเข้าเครื่องจากภายนอกได้ผ่านทางสายUSB รวมไปถึง อินเตอร์เฟชอนุกรมแบบต่อนอก (ESATA)

ความจุของ ฮาร์ดดิสก์โดยทั่วไปปัจจุบันมีตั้งแต่ 20 G ถึง 3TB

 • ขนาด 8 นิ้ว (241.3 มิลลิเมตร × 117.5 มิลลิเมตร × 362 มิลลิเมตร)
 • ขนาด 5.25 นิ้ว (146.1 มิลลิเมตร × 41.4 มิลลิเมตร × 203 มิลลิเมตร)
 • ขนาด 3.5 นิ้ว (101.6 มิลลิเมตร × 25.4 มิลลิเมตร × 146 มิลลิเมตร) เป็นฮาร์ดดิสก์สำหรับ คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(Desktop) หรือ เซิรฟ์เวอร์(Server) มีความเร็วในการหมุนจานอยู่ที่ 10,000, 7,200 หรือ 5,400 รอบต่อนาที โดยมีความจุในปัจจุบันตั้งแต่ 80 จิกะไบต์ ถึง 3 เทระไบต์
 • ขนาด 2.5 นิ้ว (69.85 มิลลิเมตร × 9.5–15 มิลลิเมตร × 100 มิลลิเมตร) เป็นฮาร์ดดิสก์สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา แล็ปท็อป,UMPC,เน็ตบุ๊ก,อุปกรณ์มัลติมีเดียพกพา มีความเร็วในการหมุนจานอยู่ที่ 5,400 รอบต่อนาที โดยมีความจุในปัจจุบันตั้งแต่ 60 จิกะไบต์ ถึง 1 เทระไบต์
 • ขนาด 1.8 นิ้ว (55 มิลลิเมตร × 8 มิลลิเมตร × 71 มิลลิเมตร)
 • ขนาด 1 นิ้ว (43 มิลลิเมตร × 5 มิลลิเมตร × 36.4 มิลลิเมตร)

หลักการทำงานของฮาร์ดดิสก์

 • หลักการบันทึกข้อมูลลงบนฮาร์ดดิสก์ไม่ได้แตกต่างจากการบันทึกลงบนเทปคาสเซ็ทเลย เพราะทั้งคู่ต้องใช้สารบันทึกคือสารแม่เหล็กเหมือนกัน สารแม่เหล็กนี้สามารถลบหรือเขียนได้ใหม่อยู่ตลอดเวลา โดยเมื่อบันทึกหรือเขียนไปแล้ว มันสามารถจำรูปแบบเดิมได้เป็นเวลาหลายปี ความแตกต่างระหว่างเทปคาสเซ็ทกับฮาร์ดดิสก์มีดังนี้
  • สารแม่เหล็กในเทปคาสเซ็ท ถูกเคลือบอยู่บนแผ่นพลาสติกขนาดเล็ก เป็นแถบยาว แต่ในฮาร์ดดิสก์ สารแม่เหล็กนี้ จะถูกเคลือบอยู่บนแผ่นแก้ว หรือแผ่นอะลูมิเนียมที่มีความเรียบมากจนเหมือนกับกระจก
  • สำหรับเทปคาสเซ็ท ถ้าคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ก็จะต้องเลื่อนแผ่นเทปไปที่หัวอ่าน โดยการกรอเทป ซึ่งต้องใช้เวลาหลายนาที ถ้าเทปมีความยาวมาก แต่สำหรับฮาร์ดดิสก์ หัวอ่านสามารถเคลื่อนตัวไปหาตำแหน่งที่ต้องการในเกือบจะทันที
  • แผ่นเทปจะเคลื่อนที่ผ่านหัวอ่านเทปด้วยความเร็ว 2 นิ้วต่อวินาที (5.08 เซนติเมตรต่อวินาที) แต่สำหรับหัวอ่านของฮาร์ดดิสก์ จะวิ่งอยู่บนแผ่นบันทึกข้อมูล ที่ความเร็วในการหมุนถึง 30000 นิ้วต่อวินาที (ประมาณ 170 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือ 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
  • ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์เก็บอยู่ในรูปของโดเมนแม่เหล็ก ที่มีขนาดเล็กมาก ๆ เมื่อเทียบกับโดเมนของเทปแม่เหล็ก ขนาดของโดเมนนี้ยิ่งมีขนาดเล็กเท่าไร ความจุของฮาร์ดดิสก์จะยิ่งมีขนาดเพิ่มขึ้นเท่านั้น และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในเวลาสั้น
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะปัจจุบันจะมีความจุของฮาร์ดดิสก์ประมาณ 500 จิกะไบต์ถึง 10 เทระไบต์ ข้อมูลที่เก็บลงในฮาร์ดดิสก์ เก็บอยู่ในรูปของไฟล์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เรียกว่าไบต์  โดยที่ไบต์จำนวนมากมายรวมกันเป็นคำสั่ง หรือโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ มีหัวอ่านของฮาร์ดดิสก์อ่านข้อมูลเหล่านี้ และนำข้อมูลออกมาผ่านไปยังตัวประมวลผลเพื่อคำนวณและแปรผลต่อไป
 • เราสามารถคิดประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์ได้ 2ทางคือ
  • อัตราการส่งผ่านข้อมูล (Data rate) คือ จำนวนไบต์ต่อวินาที ที่หัวอ่านของฮาร์ดดิสก์สามารถจะส่งไปให้กับซีพียูหรือตัวประมวลผล ซึ่งปกติมีอัตราประมาณ 5 ถึง 400 เมกะไบต์ต่อวินาที
  • เวลาค้นหา (Seek time) คือ หน่วงเวลาที่หัวอ่านต้องใช้ในการเข้าไปอ่านข้อมูลตำแหน่งต่าง ๆ ในจานแม่เหล็ก โดยปกติประมาณ 10 ถึง 20 มิลลิวินาที ซึ่งมักขึ้นอยู่กับความเร็วรอบในการหมุนจานแม่เหล็กของฮาร์ดดิสก์

การหมุนของ Hard disk

ฮาร์ดดิสก์มีการเก็บข้อมูล ด้วยกัน2รูปแบบ

 1. Solid-State Drive SSD ฮาร์ดดิสก์ ที่มีลีกษณะ การเก็บข้อมูลในรูปแบบใหม่ล่าสุดในปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลลงระบบ แผงวงจร ซึ้งต่างจากฮาร์ดดิกส์แบบแต่ก่อน ที่จะต้องใช้จานหมุน เป็นการเก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์ชนิด SDD จะไม่มีการเคลื่อนไหว มีขนาดเล็กแบะเบา มีความเร็วสูง กว่า ฮาร์ดดิสก์ทั่วไป ถึง 100 เท่า การเข้าถึงข้อมูลแบบ Random สามารถทำงานได้ดีเพราะไม่ต้องรอหัวอ่านเลื่อนมายังตำแหน่ง ที่มีข้อมูลอยู่
 2. Hard Disk Drive HDD ฮาร์ดดิสก์แบบเก่า ที่ใช้งานมานาน ลักษณะจะมีทั้งขนาด 2.5” และ 3.5” ขณะใช้งานอยู่จะมีการหมุนหรือการเคลื่อนที่ของจานหมุนฮาร์ดดิกส์ ซึ่งความมีตั้งแต่ 5,400RPM (ฮาร์ดดิกส์ขนาด 2.5” นิยมใช้งานใน Notebook ),     7,200RPM(ฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไป คอมพิวเตอร์ PC หรือคอมตั้งโต๊ะ,                      10,000-15,000RPM (เป็นฮาร์ดดิสก์ ขนาด 2.5และ 3.5 ที่มีความเร็ว เร็วสูง นิยมใช้งานกันบนเซิฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่ต้องการเขียนข้อมูลที่มีความเร็วสูง ฮาร์ดดิกส์ชนิดนี้ส่วนมากเรียกกว่า SAS

บริษัทprosecure88ที่เราใช้ฮาร์ดดิกส์ในการบันทึกข้อมูล   บริษัท Seagate

โดยฮาร์ดดิสก์ที่เราสีฟ้า ใช้ในการบันทึกเครื่อง DVR และ NVR มี ฮาร์ดดิกส์ 2TB, 6TB, 10TB ช่วยเรืองการบันทึกใช้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้น ในการบันทึกข้อมูลภาพกล้องวงจรปิด

Hard Disk2TB     Hard Disk6TB      Hard Disk10TB