กล้องวงจรปิด INNEKT Plus Analog แจ้งเตือนผ่าน ความชัด 2ล้านพิกเซล

กล้องวงจรปิด INNEKT Plus Analog

ระบบตรวจจับใบ้หน้าและแจ้งเตือนแอพพลิเคชั่น

ระบบตรวจจับใบ้หน้าและแจ้งเตือนแอพพลิเคชั่น : ลดระยะเวลาในการค้นหาด้วยระบบตรวจจับใบ้หน้าผ่านเครื่องบันทึก iNNEKT Plus สามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการค้นหาได้ แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุผ่านแอพพลิเคชั่นที่ ได้ทันที

Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for