ระบบแจ้งเหตุดับเพลิงไหม้ Fire Alarm System ครบวงจร 02-970-586

สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้

ไฟอราม

ระบบ Fire alarm : ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (ไฟไหม้) ที่มีให้เลือกทั้งการแจ้งเตือนแบบระบุโซน และ แบบระบุตำแหน่ง สามารถระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุได้อย่างแม่นยำและตรงจุด รองรับมาตรฐาน EN 54

ไฟอราม Numens Addressable Control Panel 1 Loop - PNA-6004-1LR
THB33,710.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
ไฟอราม Numens - PNA-6004-1LR - Numens Addressable Control Panel 1 Loop  - Red metal enclosure - ระบบแบบ Addressable System (ระบุตำแหน่ง)  - ต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้สูงสุด 125อุปกรณ์  - รองรับมาตรฐาน EN54-2,EN54-4
ไฟอราม Numens Addressable Control Panel 2 Loop - PNA-6004-2LR
THB42,270.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
ไฟอราม Numens - PNA-6004-2LR - Numens Addressable Control Panel 2 Loop  - Red metal enclosure  - ระบบแบบ Addressable System (ระบุตำแหน่ง)  - ต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้สูงสุด 250 อุปกรณ์  - รองรับมาตรฐาน EN54-2,EN54-4
ไฟอราม Numens อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร - PNA-6800-I01
THB1,340.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
ไฟอราม Numens อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร - PNA-6800-I01- Loop Isolator  - อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร  - รองรับแรงดัน DC 17 -28V  - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE
ไฟอราม Numens Addressable Manual Call Points - PNA-6600-M01
THB1,660.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
ไฟอราม Numens Addressable Manual Call Points - PNA-6600-M01 - Addressable Manual Call Points  - อุปกรณ์สัญญาณเตือนแบบใช้มือกด  - รองรับแรงดัน DC 17 -28V  - มีไฟLED บอกสถานะการทำงาน  - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE
ไฟอราม Numens Addressable Zone Unit Module - PNA-621-Z03
THB1,870.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
ไฟอราม Numens Addressable Zone Unit Module - PNA-621-Z03 - Addressable Zone Unit Module - อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบโซน (Conventional) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE
ไฟอราม Numens Addressable Single Input Module - PNA-621-I01
THB1,440.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
ไฟอราม Numens Addressable Single Input Module  - PNA-621-I01 - Addressable Single Input Module  - อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้า (input) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V  - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE