หน้าหลัก

Filter By

ระบบแจ้งเหตุดับเพลิงไหม้ Fire Alarm System ครบวงจร 02-970-586

ไฟอราม

ไฟอราม

ระบบ Fire alarm : ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (ไฟไหม้) ที่มีให้เลือกทั้งการแจ้งเตือนแบบระบุโซน และ แบบระบุตำแหน่ง สามารถระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุได้อย่างแม่นยำและตรงจุด รองรับมาตรฐาน EN 54

THB1,340.00

ไฟอราม Numens อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร - PNA-6800-I01

- Loop Isolator 

- อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร 

- รองรับแรงดัน DC 17 -28V 

- รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE

THB1,440.00

ไฟอราม Numens Addressable Single Input Module  - PNA-621-I01

- Addressable Single Input Module 

- อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้า (input) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V 

- มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน

- รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE

THB1,650.00

ไฟอราม Numens Addressable Single Input Module  - PNA-621-IO02

- Addressable Single Input/Output Module 

- อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้าออก (input/Output) 

- รองรับแรงดัน DC 17 -30V 

- มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน

- รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE

THB1,660.00

ไฟอราม Numens Addressable Manual Call Points - PNA-6600-M01

- Addressable Manual Call Points 

- อุปกรณ์สัญญาณเตือนแบบใช้มือกด 

- รองรับแรงดัน DC 17 -28V 

- มีไฟLED บอกสถานะการทำงาน 

- รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE