หน้าหลัก

Filter By

ระบบ Fire Alarm จาก Numens : ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย รองรับมาตรฐาน EN 54

NUMENS

Fire Alarm

ระบบ Fire Alarm จาก Numens : ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ที่มีให้เลือกทั้งการแจ้งเตือนแบบระบุโซน และ แบบระบุตำแหน่ง สามารถระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุได้อย่างแม่นยำและตรงจุด รองรับมาตรฐาน EN 54 จำจัดหน่ายโดย Prosecure88 02-970-5865

THB33,710.00

ไฟอราม Numens - PNA-6004-1LR

- Numens Addressable Control Panel 1 Loop 

- Red metal enclosure

- ระบบแบบ Addressable System (ระบุตำแหน่ง) 

- ต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้สูงสุด 125อุปกรณ์ 

- รองรับมาตรฐาน EN54-2,EN54-4

THB42,270.00

ไฟอราม Numens - PNA-6004-2LR

- Numens Addressable Control Panel 2 Loop 

- Red metal enclosure 

- ระบบแบบ Addressable System (ระบุตำแหน่ง) 

- ต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้สูงสุด 250 อุปกรณ์ 

- รองรับมาตรฐาน EN54-2,EN54-4

THB1,340.00

ไฟอราม Numens อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร - PNA-6800-I01

- Loop Isolator 

- อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร 

- รองรับแรงดัน DC 17 -28V 

- รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE

THB1,660.00

ไฟอราม Numens Addressable Manual Call Points - PNA-6600-M01

- Addressable Manual Call Points 

- อุปกรณ์สัญญาณเตือนแบบใช้มือกด 

- รองรับแรงดัน DC 17 -28V 

- มีไฟLED บอกสถานะการทำงาน 

- รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE

THB1,870.00

ไฟอราม Numens Addressable Zone Unit Module - PNA-621-Z03

- Addressable Zone Unit Module

- อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบโซน (Conventional)

- รองรับแรงดัน DC 17 -30V - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน

- รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE

THB1,440.00

ไฟอราม Numens Addressable Single Input Module  - PNA-621-I01

- Addressable Single Input Module 

- อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้า (input) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V 

- มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน

- รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE