อุปรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล 3M อุปกรณ์เซฟตี้ (Safety Product )

อุปกรณ์เซฟตี้ (Safety Product )

อุปกรณ์เซฟตี้ (Safety Product )

อุปรณ์ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล 3M

อุปรณ์ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล 3M : ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ป้องกันอุบัติเหตุขณะปฎิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัย

สินค้า 3M  3M ซีเคียว  อธิเช่น แว่นนิรภัย  เสื้อจราจร ถุงมือ หน้ากากป้องกันฝุ่น หมวกนิรภัย จัดจำหน่ายโดย โปรซีเคียว

หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 3M รุ่น 9043P1
THB50.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
9043P1 หน้ากากป้องกันฝุ่น ละออง และไอระเหยสารตัวทำละลาย (กลิ่นเจือจาง เช่น ควันท่อไอเสีย, ควันไฟ, สี, ยาฆ่าแมลง) สายคล้องหู