อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR Motion Detector

อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR Motion Detector

     สัญญาณกันขโมย บ้านนั้นส่วนใหญ่จะประกอบด้วย  ตัวควบคุมและ  อุปกรณ์การแจ้งเตือน ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว  อุปกรณ์ตรวจจับประตู หน้าต่าง รวมไปถึงไซเรน  วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวว่ามีกี่แบบและมีวิธีการทำงานอย่างไรบ้าง

PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว    เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

สำหรับอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนั้นจะมีด้วยกัน 2 ประเภทได้แก่

1.PIR Motion อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ผ่านหน้าตัว PIR จะทำการแจ้งเตือนทุกอย่าง  ไม่ว่านกบินผ่าน  หรือแมวเดินผ่านเองก็ตาม

2.PIR Pet-Immune Motion อุปกรณ์ไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยง  บางรุ่นจะมีสเปคแจ้งไว้ว่าไม่ตรวจจับสัตว์เลี้ยงที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 25 กิโลกรัมเป็นต้น  ก็ทำให้เกิดความแม่นยำในการแจ้งเตือนที่ดีกว่า  เมือมีคนเดินสามารถแจ้งเตือนได้แม่นยำ

     สำหรับการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยส่วนใหญ่จะทำการตรวจจับเมื่อเจอวัตถุที่ตรวจจับได้จะทำการแจ้งเตือนไปที่ตัวควบคุม (สัญญาณกันขโมย)  เพื่อให้สัญญาณกันขโมยโทรแจ้งเตือนหรือส่ง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าได้ทำการเซ็ทค่าไว้  แต่ถ้าหากว่า PIR ตรวจจับแล้วแจ้งเตือนไปแล้ว แต่ยังมีคนอยู่ในบริเวณนั้นอยู่ PIR บางรุ่นจะมีการ Sleep Mode เพื่อประหยัดพลังงาน โดยส่วนใหญ่จะเป็นระบบไร้สายที่มีแบตเตอรรี่ในตัว  แต่ยังมีการจับอยู่ตลอดเวลา  จึงช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น