หน้าหลัก

List of products by brand NUMENS

Numens Fire Alarm สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ รับประกันสินค้า Prosecure88.com 082-444-5171 , 088-969-2298 FAX. 02-970-5865.

Numens Fire Alarm สัญญาณแจ้งเตือนไฟไหม้ รับประกันสินค้า Prosecure88.com 082-444-5171 , 088-969-2298 FAX. 02-970-5865.

THB33,710.00

ไฟอราม Numens - PNA-6004-1LR

- Numens Addressable Control Panel 1 Loop 

- Red metal enclosure

- ระบบแบบ Addressable System (ระบุตำแหน่ง) 

- ต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้สูงสุด 125อุปกรณ์ 

- รองรับมาตรฐาน EN54-2,EN54-4

THB42,270.00

ไฟอราม Numens - PNA-6004-2LR

- Numens Addressable Control Panel 2 Loop 

- Red metal enclosure 

- ระบบแบบ Addressable System (ระบุตำแหน่ง) 

- ต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้สูงสุด 250 อุปกรณ์ 

- รองรับมาตรฐาน EN54-2,EN54-4

THB1,660.00

ไฟอราม Numens Addressable Manual Call Points - PNA-6600-M01

- Addressable Manual Call Points 

- อุปกรณ์สัญญาณเตือนแบบใช้มือกด 

- รองรับแรงดัน DC 17 -28V 

- มีไฟLED บอกสถานะการทำงาน 

- รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE

THB1,440.00

ไฟอราม Numens Addressable Single Input Module  - PNA-621-I01

- Addressable Single Input Module 

- อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้า (input) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V 

- มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน

- รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE