คู่มือการใช้ดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือ innekt MHD

วิธีการใช้งาน P2P บนเว็บเบราเซอร์สำหรับเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด MHD

ในการใช้งาน P2P ผ่านหน้าเว็บไซต์กับเครื่องบันทึก Innekt MHA (ZDDXXX) นั้นสามารถใช้งานได้ ผ่านหน้าเว็บไซต์ easy4ip.com โดยสามารถแบ่งขั้นตอนออกเป็น

การสมัคร User สำหรับเข้าใช้งาน

การเพิ่มเครื่องบันทึกกับ User

การสมัคร User สำหรับเข้าใช้งาน

1. เข้าหน้าเว็บไซต์ www.easy4ip.com และเลือกแท๊บ Sign Up 

2.  ให้ทำการกรอกข้อมูลได้แก่ Email , Passaword และ Code ยืนยัน จากนั้นกด Sign Up 

3.  หลังจากกด Sign Up ไปแล้วระบบจะทำการส่ง Email ยืนยัน ให้ทาการเข้าเช็คอีเมล์จะพบลิงค์ในการ ยืนยัน ให้ทำการคลิกที่ลิงค์เพื่อทำการเปิดใช้งานบัญชีจากนั้นระบบจะแจ้งการยืนยันสำเร็จ

 

การเพิ่มเครื่องบันทึกเข้ากับ User ผู้ใช้งาน

1. เข้าหน้าเว็บไซต์ www.easy4ip.com และเลือกแท๊บ Sign In จากนั้นให้ทำการ Login เข้าสู่ระบบ

2.  หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วจะพบกับหน้าจอการดูใช้การต่างๆ ให้ทำการ

เลือกที่แท๊บ Management

ให้เลือกปุ่ม Add แล้วจะพบกับหน้าจอให้ท าการกรอกข้อมูลได้แก่ ชื่อเครื่องบันทึก ,ซีเรียลนัม เบอร์ ,ยูสเซอร์เนมผู้ใช้งานบนเครื่องบันทึกและรหัสผ่าน และคุณภาพในช่องสุดท้าย

กด SAVE เพื่อเพิ่มเครื่องบันทึก เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอน

คู่มือการใช้งาน คลิกเพื่อดาวน์โหลด มีภาพประกอบ