สัญญาณเตือนไฟไหม้ (Fire Alarm System)

Fire Alarm System

          ระบบ สัญญาณเตือนไฟไหม้ หรือระบบป้องกันอัคคีภัย คือระบบที่สามารถตรวจสอบการเกิดเหตุเพลิงไหม้และแจ้งให้ผู้ที่อยู่อาศัยภายในอาคารทราบได้โดยอัตโนมัติทันที   ระบบที่ดีจะต้องตรวจจับและแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้องแม่นยำ  รวดเร็ว มีความเชื่อถือได้สูง   เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคารสถานที่มีโอกาสดับไฟในระยะลุกไหม้เริ่มต้นได้ทันก่อนที่จะลุกลามไหม้ไปทั่วทั้งตึก   และมีโอกาสที่จะอพยพหลบหนีเหตุเพลิงไหม้ออกจากอาคารปลอดภัยมากที่สุด   เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน   การทำงานของระบบแจ้งเตือน  เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือมีกลุ่มควัน  จะถูกส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไม้ (Fire Alarm Control Panel) จุดควบคุมและสามารถแสดงตำแหน่งที่เกิดเหตุ   เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำตึกสามารถที่จะดับไฟได้ทันก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้จะลุกลาม   และทำการย้ายผู้ที่ติดอยู่ในอาคารออกไปทางที่ไม่มีไฟลุกลามไปถึงได้   การติดตั้งระบบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้   จะช่วยลดการสูญเสียต่อทรัพย์สินภายในอาคารสถานที่ได้เป็นอย่างดี

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Fire Alarm System ประกอบด้วย

ตู้ควบคุมและอุปกรณ์แจ้งเตือน Control Panel

1.ตู้ควบคุมชนิดทั่วไป (Conventional)  ไม่สามารถระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุได้

2.ตู้ควบคุมชนิดระบุตำแหน่งได้ ( Addressable) สามารถระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุเป็นโซนได้

 

อุปกรณ์แจ้งเตือนภัยด้วยมือ (Manual call point)

         ทำหน้าที่แจ้งให้ตู้ควบคุมทราบการเกิดเหตุไฟไหม้ โดยการใช้มือดึงหรือกดกระจกให้แตก  เพื่อส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุมและสัญญาณไซเรน  ผู้ที่อาศัยในตึกจะได้วิ่งหนีออกมาได้ทัน  สำหรับการซ่อมบำรุงนั้นก็ทำได้โดยไม่ยุ่งยากเพียงแค่ใช้กุญแจไข หรือเปลี่ยนกระจกใหม่

 

อุปกรณ์สำหรับตรวจจับควันและความร้อน

1.อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) สำหรับตรวจจับควันไฟ  มีทั้งแบบ Wireless และแบบเดินสาย

2.อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) สำหรับตรวจจับความร้อน มีทั้งแบบ Wireless และแบบเดินสาย เช่นกัน

ไซเรนแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้  มีด้วยกัน 2 แบบ

1.อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยเสียง   ไซเรนแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ด้วยเสียงมีทั้งแบบเดินสายและแบบไร้สาย

2.อุปกรณ์แจ้งสัญญาณด้วยแสง  แจ้งเตือนด้วยไฟส่องสว่าง

แบตเตอรี่สำรองไฟ

ปกติแหล่งจ่ายไฟสำรองคือแบตเตอรี่ ความจุเพียงพอที่จะจ่ายไฟระบบได้ในกรณีแหล่งจ่ายไฟหลักเกิดการขัดข้อง   เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักดับ  จะต้องสำรองไฟไม่น้อยกว่า 15นาที 

ไฟอราม Convention heat detector NUMENS - HNC-310-H2
THB700.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
ไฟอราม NUMENS - HNC-310-H2 Convention heat detector อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน รองรับแรงดัน DC 10.8 - 33V  มาตรฐาน EN54-7    5 / UL268    521
ไฟอราม Conventional manual call point NUMENS - CPC-36-C
THB700.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
ไฟอราม NUMENS - CPC-36-C Conventional manual call point  อุปกรณ์สัญญาณเตือนแบบใช้มือกด  รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 5 - 33V  มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน  มาตรฐาน EN54-11
ไฟอราม Conventional fire siren and light NUMENS - SLC-16-L
THB960.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
ไฟอราม NUMENS - SLC-16-L Conventional fire siren and light อุปกรณ์แบบส่งสัญญาณพร้อมไฟแจ้งเตือน ระดับความดัง มากกว่า 100 dB รองรับแรงดันไฟฟ้า DC 12-24V
ไฟอราม Numens Addressable Control Panel 1 Loop - PNA-6004-1LR
THB33,710.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
ไฟอราม Numens - PNA-6004-1LR - Numens Addressable Control Panel 1 Loop  - Red metal enclosure - ระบบแบบ Addressable System (ระบุตำแหน่ง)  - ต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้สูงสุด 125อุปกรณ์  - รองรับมาตรฐาน EN54-2,EN54-4
ไฟอราม Numens Addressable Control Panel 2 Loop - PNA-6004-2LR
THB42,270.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
ไฟอราม Numens - PNA-6004-2LR - Numens Addressable Control Panel 2 Loop  - Red metal enclosure  - ระบบแบบ Addressable System (ระบุตำแหน่ง)  - ต่ออุปกรณ์ตรวจจับได้สูงสุด 250 อุปกรณ์  - รองรับมาตรฐาน EN54-2,EN54-4
ไฟอราม Numens Addressable Manual Call Points - PNA-6600-M01
THB1,660.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
ไฟอราม Numens Addressable Manual Call Points - PNA-6600-M01 - Addressable Manual Call Points  - อุปกรณ์สัญญาณเตือนแบบใช้มือกด  - รองรับแรงดัน DC 17 -28V  - มีไฟLED บอกสถานะการทำงาน  - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE
ไฟอราม Numens Addressable Zone Unit Module - PNA-621-Z03
THB1,870.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
ไฟอราม Numens Addressable Zone Unit Module - PNA-621-Z03 - Addressable Zone Unit Module - อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบโซน (Conventional) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE
ไฟอราม Numens Addressable Single Input Module - PNA-621-I01
THB1,440.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
ไฟอราม Numens Addressable Single Input Module  - PNA-621-I01 - Addressable Single Input Module  - อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้า (input) - รองรับแรงดัน DC 17 -30V  - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE
ไฟอราม Numens Addressable Single Input Module - PNA-621-IO02
THB1,650.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
ไฟอราม Numens Addressable Single Input Module  - PNA-621-IO02 - Addressable Single Input/Output Module  - อุปกรณ์รับสัญญาณขาเข้าออก (input/Output)  - รองรับแรงดัน DC 17 -30V  - มีไฟ LED บอกสถานะการทำงาน - รองรับมาตรฐาน EN54-17 และ CE
ไฟอราม Numens Addressable smoke and heat combind detector- SNA-360-C2
THB1,870.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
ไฟอราม Numens Addressable smoke and heat combind detector- SNA-360-C2 - Addressable smoke and heat combind detector  - อุปกรณ์ตรวจจับควันและอุณหภูมิ  - รองรับแรงดัน DC 17 -28 V  - มาตรฐาน EN54-7 5 / CE
ไฟอราม Numens Addressable Heat detector - HNA-360-H2
THB1,660.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
ไฟอราม Numens Addressable Heat detector - HNA-360-H2 - Addressable Heat detector  - อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน - รองรับแรงดัน DC 17 -28V  - มาตรฐาน EN54-5 / CE
ไฟอราม Numens Addressable photoelectric smoke detector - SNA-360-S2
THB1,660.00
รวมภาษีแล้ว
In Stock
ไฟอราม Numens Addressable photoelectric smoke detector  - SNA-360-S2 Addressable photoelectric smoke detector  - อุปกรณ์ตรวจจับควัน  - รองรับแรงดัน DC 17 -28V  - มาตรฐาน EN54-7 / CE