เครื่องบันทึกลงเวลาแบบสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องบันทึกลงเวลาแบบสแกนลายนิ้วมือ

          เครื่องสแกนนิ้วมือคือ เครื่องที่ต้องใช้ลายนิ้วมือของผู้ที่ได้รับการอนุญาตหรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนนิ้วมือ ซึ้งสามารถควบคุมการทำงานต่างๆได้ หากยังไม่ได้สแกวนิ้วมือลงเอาไว้ในเครื่อง ไม่สามารถเข้าถึงระบบที่ต้องการได้  ซึ้งเครืองสแกนนิ้วมือนั้นสามารถใช้ความคุมการเข้าออกการทำงาน เปิดประตูเข้าประตูออกได้อย่างดี

ทำไมคนถึงนิยมใช้ตัวสแกนนิ้วมือ

1.เครื่องสแกนนิ้วมือสามารถแก้ปัญหาในการทุริตในการทำงานได้

2.เครื่องสแกนนิ้วมือสามารถระบุตัวตนของผู้สแกนนิ้วมือได้

3.ระบบบริหารการจัดการในการทำข้อมูลการคิดเวลาในการทำงานใช้ระยะเวลาสั้นและแม่นยำ

4. ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะสูญหายไปไหนได้

5.ช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายได้อย่างเด่นชัด และไม่มีผลกระทบต่อการทำงาน

6.ป้องกันการทุจริต ในการลงเวลาทำงานได้

 

เครื่องแกนนิ้วมือทำหน้าที่อะไรได้บ้าง

1.การสแกนนิ้วมือเข้า-ออก ของพนักงาน

2.การควบคุมปะตูเข้า-ออก สำนักงาน

3.สามารถใช้สแกนิ้วมือลงเวลาเข้า-โอทีได้

4.โปรแกรมบันทึกคิดเวลาทำงาน

 

ใครที่จะใช้และมีหน้าที่อะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ข้อดีของระบบนี้ คืน สามารถลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลลงได้ และลดความผิดพลาดในการคำนวนเพิ่มความสะดวก รวดเร็วปลอดภัยหน้าเชื่อถือ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จะนำข้อมูลของเครื่องสแกน นิ้วมือไปสรุปการทำงานและรายงานออกมาเป็นเอกสารไปเสนอกับผู้บริหาร โดยสามารถสรุป ลา มาสาย ขาด OT

 

สรุปประโยชน์ในการทำให้เกิด QCDM ต่อองค์

1.Quality   การทำเทคโนโลยี  เครืองสแกนนิ้วเข้ามาใช้ในการบันทึกเวลาพนักงาน เนื่องจากโคงสร้างลายนิ้วมือทำให้ไม่สามารถลงเวลาแทนกันได้ทำให้ได้ประโยชน์

2.Cost  ช่วยลดต้นทุน เพราะไม่ต้องทำบัตรใหม่  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำบัตรหายหรือชำรุด ไม่ต้องใช้วัสดุสิ้นเปลืองเช่น การตอกบัตรและหมึกพิมพ์

3.Delivery  เพิ่มความสะดวกรวดเร็วเพราะ เครื่องอ่านลายนิ้วมือ สามารถสแกนได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถค้าหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

4.Money Profit  เพิ่มรายได้ของธุรกิจเพราะลดความผิดพลาดในการคำนวณชั่วโมงสายหรือล่วงเวลาและการลงเวลาทำงานคลาดเลื่อนของพนักงาน