Switch POE (Power over Ethernet) จ่ายไฟกับสาย LAN ใช้งานคู่กับกล้องวงจรปิด IP CAMERA

Switch POE คืออะไร ทำไมต้องใช้งานคู่กับกล้องวงจรปิด IP CAMERA

          สำหรับการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องเดินสายสัญญาญ   และสายไฟเพื่อส่งสัญญาณภาพหนึ่งเส้นและไฟฟ้าอีกหนึ่งเส้น   ถ้าหากสมมติว่าเราติดตั้งกล้องวงจรปิด 8 ตัว เราก็จะต้องเดินสายสัญญาณภาพและสายไฟเพื่อไปเลี้ยงกล้องทั้งหมดก็จะเป็น 16 เส้น   ซึ่งหน้างานบ้างครั้งเราต้องการที่จะยึดติดกล้องภายนอกสถานที่  ก็เป็นการยากที่จะต้องเดินสายไฟไปหากล้องแต่ละจุด     หรือหากวันข้างหน้าเกิดต้องการย้ายจุดติดกล้องก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากแน่ๆ 

          วันนี้จะขอพูดถึงเรื่อง switch (POE)  หรือ Power over Ethernet   สำหรับกล้องวงจรปิด IP CAMERA ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เมื่อนำมาใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิด  IP ก็จะสามารถทำให้ลูกค้าหลายๆท่านได้ประหยัดงบประมาณในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่ม    สำหรับหน้างานติดตั้ง Out Door บางที่ก็ไม่สามารถหาไฟฟ้ามาใช้งานได้  ดังนั้น Switch POE  ก็เป็นอีกทางเลือกได้ดีเลยทีเดียว  เพราะสามารถเดินเพียงสาย LAN เส้นเดียวไปหากล้องในแต่ละจุด  โดยที่ไม่ต้องลากสายไฟไปหากล้องแต่ละตัว  ซึ่งสาย LAN นั้นก็จะแบบที่ใช้สำหรับเดินภายนอก   มีสลิงมากับสายให้ด้วย  สำหรับเจ้าอุปกรณ์ switch POE นั้นจะมีด้วยกันอยู่ 2 แบบ 

Adapter POE

     1.แบบ  Passive  คือการจ่ายไฟไปหาอุปกรณ์เลยโดยที่ไม่มีการตรวจเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อสามารถรองรับไฟได้กี่  watt  ถ้าหากว่าต่อผิดก็อาจจะทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ (เป็นการจ่ายไฟผ่าน Adapter PoE)

Switch PoE 8Port สำหรับกล้องวงจรปิด IP

     2.แบบมาตรฐานกลาง IEEE 802.3af กับ 802.3at  ก่อนจ่ายไฟจะมีการตรวจเช็คก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อสามารถรองรับหรือไม่ถ้า  สำหรับค่า watt ระหว่างมาตรฐาน  802.3af  จะจ่ายไฟอยู่ที่ ประมาณ 15watt   และมาตรฐาน 802.3at จะจ่ายไฟอยู่ที่ประมาณ 30watt  (เป็นการจ่ายไฟผ่าน Port LAN Switch PoE)